Zekkenstraat 12b

Hoek Van Holland

verhuurd

verhuurd

Geinteresseerd?

Omschrijving

Op het bedrijventerrein “De Zekken” gelegen bedrijfsruimte, nabij het Stena Line terrein en met directe uitvalswegen richting Rotterdam en het Westland. Parkeergelegenheid is aanwezig op de openbare weg. Het centrum van Hoek van Holland en de daarbij behorende voorziening is in korte tijd bereikbaar.


Momenteel is voor verhuur beschikbaar;
Elektrische overheaddeur incl. loopdeur. Meterkast met elektra incl. krachtstroom. Wateraansluiting, spoelbak aanwezig. Verlichting via Tl-armaturen, brandhaspel.
De bedrijfsruimte heeft een oppervlakte van ca. 135 m2 en is voorzien van een betonvloer, verwarming middels een gasheater.


Kenmerken:
- Hoogte ca. 4.60 meter;
- Elektrische overhead-/loopdeur;
- Meterkast met krachtstroom;
- Brandslangenhaspel;
- Gasheater, dient nog aangesloten te worden;
- Spoelbak;
- Tl-verlichting;
- Stellingen;
- Betonnen vloer en sandwichpanelen dak;
- Oplevering mogelijk per 1 september 2019.


Huurprijs: € 1.000,- per maand, exclusief BTW
Verhuur vloeroppervlakte: ca. 135 m2


Bereikbaarheid
Parkeren:
Parkeermogelijkheden op de openbare weg.

Openbaar vervoer:
Het object is gelegen op loofafstand van openbaar vervoer.


Aanvaarding:
In huidige staat in nader overleg.

Huurprijs:
€ 12.000,- op jaarbasis, exclusief BTW en servicekosten.
Bovengenoemde huurprijs is bij vooruitbetaling per maand verschuldigd.


Waarborgsom
Ter grootte van drie maanden huur, te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
In nader overleg met de verhuurder vast te stellen. Verrekening van Nutsvoorziening en op basis van werkelijk verbruik, middels tussenmeters.

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurprijsherziening
De huurprijs zal voor het eerst één jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Huurtermijn
In onderling overleg overeen te komen.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld in juli 2003, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 11 juli 2003 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 72/2003.

Voorbehoud
Onderhandelingen geschieden steeds onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgever c.q. eigenaar.

Disclaimer
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Malkenhorst Makelaars echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Malkenhorst Makelaars
Koningstraat 9
2671 JS Naaldwijk
T 0174 628 628
E info@malkenhorstmakelaars.nl
I www.malkenhorstmakelaars.nl
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
verhuurd
Status
verhuurd
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
2007

Bedrijfshal

Oppervlakte
135 m²
Voorzieningen
Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer

Kantoorruimte

Terrein

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Locatie

Downloads

Neem contact met ons op!