's-Gravenzandseweg 20P

WATERINGEN

verhuurd

verhuurd

Geinteresseerd?

Omschrijving

’s-Gravenzandseweg 20 P in Wateringen

Ondernemers opgelet! Hier treft u een multifunctionele bedrijfsruimte om uw onderneming te vestigen, nabij diverse uitvalswegen, op bedrijventerrein Westland Business Center (WBC) in Wateringen. Centraal gelegen tussen het Westland en Den Haag en in directe verbinding met het snelwegennet naar Amderstam, Rotterdam en de StenaLine in Hoek van Holland.

Momenteel voor de verhuur beschikbaar:
- ’s-Gravenzandseweg 20P; een bedrijfsunit, ca. 60 m2 op de begane grond, voorzien van overheaddeur en aparte loopdeur.
Huurprijs € 750,- per maand, exclusief BTW en servicekosten.

Bovengenoemde prijs is bij vooruitbetaling per maand verschuldigd.

Kenmerken:
- Elektrische overheaddeur;
- Voldoende openbare parkeergelegenheid;
- Toilet;
- Voorzien van krachtstroom en tl-verlichting;
- Apart magazijngedeelte;
- Keukenblok;

De hoogte is ca. 3,24 meter.

Bereikbaarheid
Per auto:
Het object is binnen enkele autominuten gelegen vanaf rijksweg A4, A13 en A12.
Gelegen op Bedrijventerrein “Westland Business Center” met alle voorzieningen in de nabije omgeving.

Per openbaar vervoer:
Nabij het bedrijventerrein is zowel een tram als busstation aanwezig (halte Dorpskade).

Kadastrale aanduiding:
Gemeente Wateringen, sectie C, nummer 5751-A, appartementsindex 15


Aanvaarding:
In huidige staat in nader overleg.

Voorbehoud:
Onderhandelingen geschieden steeds onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgever c.q. eigenaar.

Overige informatie:
Bouwjaar: ca. 2007

Bestemmingsplan:
De opslagunit heeft als enkelbestemming "Bedrijventerrein, bedrijf tot en met categorie 4.1.
Huurder kan zelf, binnen de geldende voorschriften, het bestemmingsplan en de voor de ruimte geldende milieucategorie, bepalen waarvoor hij/zij de ruimte zal gaan gebruiken. Ten aanzien hiervan kan de Gemeente aanvullende voorzieningen en vergunningen vereisen. De koper/huurder is hier zelf voor verantwoordelijk. Voor het stallen van voertuigen gelden eveneens nadere eisen met betrekking tot ventilatie.

Voorschot servicekosten:
Kosten van gas, water en elektra zijn voor rekening van huurder, voorschotbedrag ad. € 79,- per maand, excl. BTW. De servicekosten zullen worden verrekend op basis van werkelijk verbruik middels nacalculatie.

BTW:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurprijsherziening:
De huurprijs zal voor het eerst één jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Huurtermijn:
3 jaar met verlengingsperioden van telkens 2 jaar.

Bankgarantie:
Ter grootte van drie maanden huur plus servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 30 januari 2015, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 17 februari 2015 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 15/21.

Voorbehoud:
Onderhandelingen geschieden steeds onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgever c.q. eigenaar.

Toestemming gemeente Westland:
Iedere onderneming dient vooraf schriftelijk toestemming te krijgen van de gemeente Westland, afdeling Bedrijvenloket, alvorens zich te mogen vestigen binnen het Westland.

Disclaimer:
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Malkenhorst Makelaars echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
verhuurd
Status
verhuurd
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
2007

Bedrijfshal

Oppervlakte
60 m²
Voorzieningen
Overheaddeuren

Kantoorruimte

Terrein

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Locatie

Downloads

Neem contact met ons op!