Koopmanstraat 4a

NAALDWIJK

verhuurd

verhuurd

Geinteresseerd?

Omschrijving

Op bedrijventerrein "De Woerd" in Naaldwijk is de begane grond van een multifunctionele bedrijfsruimte beschikbaar voor verhuur.
De bedrijfsruimte is centraal gelegen in Gemeente Westland, met diverse uitvalswegen naar de grotere steden.

Te Huur:
Multifunctionele bedrijfsruimte van in totaal ca. 57,5 m2 op de begane grond, met overheaddeur, gezamenlijke loopdeur en eigen parkeerplaats voor de deur.

Huurprijs:
€ 595,- per maand, exclusief BTW en servicekosten.
Huurbetaling geschiedt per maand vooruit.

Algemene informatie:
- bedrijfsunit van ca. 57,5 m2 op de begane grond;
- hand bedienbare overheaddeur met naastgelegen loopdeur;
- opslagruimte met betonnen vloer en LED-verlichting;
- mogelijkheid tot het realiseren van een toilet en pantry;
- eigen parkeerplaats direct voor de unit;
- radiatoren aanwezig;
- elektra en waterverbruik wordt centraal gemeten middels tussenmeters per unit;
- gezamenlijke loopdeur met de verhuurder aan de voorzijde, verhuurder houdt kantoor op de verdieping;
- loopdeur aan de achterzijde dient toegankelijk te blijven;
- verhuurder gebruikt de loopdeur aan de achterzijde van de unit;
- per direct beschikbaar.

Bereikbaarheid
Per auto: goed
Per openbaar vervoer: goed, op loopafstand

Kadastrale aanduiding
Gemeente Naaldwijk, sectie H, complex aanduiding 3085 (gedeeltelijk).

Bestemmingsinformatie
Enkelbestemming - bedrijf
Na oplevering kan de huurder zelf, binnen de geldende voorschriften, het bestemmingsplan en de voor de ruimte geldende milieucategorie, bepalen waarvoor hij/zij de ruimte zal gaan gebruiken. Ten aanzien hiervan kan de Gemeente aanvullende voorzieningen en vergunningen vereisen. De huurder is hier zelf voor verantwoordelijk. Voor het stallen van voertuigen gelden eveneens nadere eisen met betrekking tot ventilatie.

Overig
Alle gebruikers dienen zich te houden aan het 'Huishoudelijk reglement". Het huishoudelijk reglement kan door de beheerder worden bijgesteld wanneer de situatie daarom vraagt.

Voorschot servicekosten
In nader overleg met de verhuurder vast te stellen. Een en ander is mede afhankelijk van de wensen van de huurder.

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.

Huurprijsherziening
De huurprijs zal voor het eerst één jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Huurtermijn
De genoemde huurprijs is gebaseerd op een huurtermijn van minimaal twee (2) jaar met telkens verlengingsperioden van twee (2) jaar en huur van de volledige ruimte.

Waarborgsom
Ter grootte van drie maanden huur plus servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 30 januari 2015, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 17 februari 2015 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 15/21.
Voorbehoud
Onderhandelingen geschieden steeds onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgever c.q. eigenaar.

Voorbehoud
Onderhandelingen geschieden steeds onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgever c.q. eigenaar.

Disclaimer
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Malkenhorst Makelaars echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
verhuurd
Status
verhuurd
Aanvaarding
direct

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
2020

Bedrijfshal

Oppervlakte
58 m²
Vrije hoogte
346
Voorzieningen
Overheaddeuren, betonvloer
Bouwhoogte
346

Kantoorruimte

Terrein

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Plattegronden

Locatie

Downloads

Neem contact met ons op!