Geestweg 49U22

NAALDWIJK

verhuurd

verhuurd

Geinteresseerd?

Omschrijving

Geestbox

Op het terrein van Sproeibedrijf Paul Sosef gelegen aan de Geestweg in Naaldwijk ontwikkelt Dijckerhoek een compact boxencomplex met multifunctionele opslagboxen.
Goede bereikbaarheid en gelegen op een toplocatie nabij het centrum van Naaldwijk.
De opslagboxen hebben een hoogwaardige en eigentijdse uitstraling zoals u van Dijckerhoek gewend bent.

Te Huur
Unit 22:
- hoekunit van ca. 25,8 m2 b.v.o.;
binnenmaat ca. 23,6 m2 (6,74 x 3,51 m2)

huurprijs: € 334,- per maand, excl. BTW


Kenmerken:
- Algemene ruimte met toilet en wasbak middels tag bereikbaar;
- Extra koud watertappunten op het terrein;
- Toegangscontrole middels slagboom;
- Beveiliging middels camerasysteem;
- Algemene parkeerplaatsen;
- Buitenverlichting;
- Centrale ruimte voor elektriciteitsmeters;
- Ruime handbediende overheaddeur circa 2,9 breed en 2,9m hoog;
- Op staal gefundeerde monolithisch afgewerkte betonvloer;
- De scheidingsmuren bestaan uit steenachtige gelijmde blokken;
- Standaard voorzien van LED-verlichting met schakelaar en wandcontactdoos. Maximaal 16A;
- Ander gebruik dan opslag is niet toegestaan, mits verhuurder hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.


Voorschot servicekosten:
In nader overleg met de verhuurder vast te stellen. Een en ander is mede afhankelijk van de wensen van de huurder.

Huishoudelijk reglement:
Alle eigenaren en gebruikers dienen zich te houden aan het "Huishoudelijk reglement Geestbox".
Het huishoudelijk reglement kan door de beheerder worden bijgesteld wanneer de situatie daar om vraagt.

BTW:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur.


Huurprijsherziening:
De huurprijs zal voor het eerst één jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks worden aangepast op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.


Huurtermijn:
In overleg te bepalen.


Bankgarantie:
Ter grootte van drie maanden huur plus servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW, te voldoen voor ingangsdatum huurovereenkomst.


Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 30 januari 2015, met bijbehorende Algemene Bepalingen welke op 17 februari 2015 zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag onder nummer 15/21.


Voorbehoud:
Onderhandelingen geschieden steeds onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door opdrachtgever c.q. eigenaar.


Disclaimer
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Malkenhorst Makelaars echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
verhuurd
Status
verhuurd
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
2021

Bedrijfshal

Oppervlakte
26 m²
Voorzieningen
Overheaddeuren, betonvloer

Kantoorruimte

Terrein

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Foto's

Locatie

Neem contact met ons op!