Mijn favorieten

Bedrijven
De Westlandse bedrijvenmarkt is volop in beweging.
Wij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en bieden de volgende diensten aan met betrekking tot bedrijfhuisvesting:

Aankoop – Aanhuur – Verkoop – Verhuur – Taxaties

Het kopen of huren, verkopen of verhuren van een bedrijfsruimte is een boeiend en veelomvattend proces.
Het is een traject waarin opdrachtgever, adviseur en eventueel andere partijen intensief met elkaar samenwerken om het gewenste resultaat te behalen.

Het samenwerkingsproces kan grofweg worden onderverdeeld in de volgende stappen:

1. Kennismaking en opdracht
Op basis van een kennismakingsgesprek wordt de doelstelling van het project bepaald. De wensen worden geïnventariseerd. Wat willen we
bereiken en hoe pakken we dit aan? Bovenstaande vragen en een plan van aanpak worden uitgewerkt in een offerte op basis waarvan de
verdere samenwerking plaatsvindt.

2. Inventarisatie
Welke bedrijfsruimtes zijn interessant voor mijn bedrijf? Wie is de koper voor mijn bedrijfsruimte?
Afhankelijk van of u verkoopt/ verhuurt of aankoopt/ aanhuurt wordt de markt geïnventariseerd. En hoe gaan we de markt benaderen? Dankzij een marktinventarisatie krijgt u antwoord op al deze vragen.

3. Onderhandeling
Zodra u een geschikt pand(en) gevonden heeft, wordt er een bezichtiging gepland. Zorgvuldig en wellicht met een bouwtechnische
keuring wordt het pand beoordeeld. Bij interesse start de onderhandeling over de voorwaarden en condities voor de uiteindelijke overeenkomst.

4. Realisatie en afronding
De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, waarbij er extra aandacht uitgaat naar de economische en juridische invulling en
gevolgen. In de laatste fase (nazorg) wordt gecontroleerd of de gemaakte afspraken nagekomen zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie.


                            

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring