background

Nieuwbouwproject Waelzicht

Meer informatie?

Vul uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aspirant koper

Partner / medekoper

Koopwoning

Huurwoning

Voorkeur bouwnummers

Naar welk bouwnummer gaat uw voorkeur uit?

Gemeentelijk registratiesysteem

(Indien ja: u valt onder groep 1. Indien nee: u valt onder groep 2)

Toewijzingsprocedure

Op het inschrijfformulier geeft u uw voorkeur(en) voor één of meerdere bouwnummers aan. Daarnaast geeft u aan of u, en zo ja onder welk nummer, als woningzoekende staat ingeschreven in het woningzoekendenregister van de Gemeente Westland. De toewijzing van de woningen vindt plaats op basis van de inschrijfduur van een woningzoekende in het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouwkoopwoningen en vervolgens op basis van loting. Na de inschrijftermijn worden de inschrijvers verdeeld over twee groepen, te weten: Groep 1: ingeschrevenen van het gemeentelijk registratiesysteem voor nieuwbouwkoopwoningen van de gemeente Westland. Groep 2: alle overige inschrijvers.

Woningtoewijzing

De lijst van de kandidaten die zich ingeschreven hebben worden doorgestuurd naar de gemeente Westland. Van de gemeente Westland ontvangen wij de rangvolgordelijst retour aan de hand van wie het langst ingeschreven staat bij het gemeentelijk woningzoekende bestand. Let op! dat de hoofdinschrijver gelijk is aan de inschrijving van het gemeentelijke woningzoekende bestand. We proberen zoveel mogelijk kandidaten op hun eerste voorkeur toe te wijzen. Daarbij kijken wij naar de eerste voorkeur bouwnummer aan de hand van de rangvolgorde lijst van de gemeente Westland. Wij hanteren onderstaande opeenvolgende criteria:

1) Rangvolgorde lijst gemeente Westland op eerste voorkeur bouwnummer. De kandidaat die het langst staat ingeschreven bij de gemeente Westland wordt op basis van zijn eerste voorkeur bouwnummer toegewezen.

2) Bij meerdere kandidaten op eerste voorkeur bouwnummer. Er wordt toegewezen op eerste voorkeur bouwnummer. Bij meerdere kandidaten op 1 bouwnummer, kijken we naar de inschrijfdatum rangvolgordelijst van de gemeente Westland.

Let erop dat je aanmelding op dezelfde naam staat als de aanmelding in het gemeentelijke woningzoekende bestand. De rangvolgorde lijst van de gemeente Westland wordt alleen gebruikt voor de toewijzing. Na toewijzing vernietigen wij deze informatie.

Mocht het opgeven bouwnummer reeds zijn vergeven dan heeft de kandidaat de keuze voor een ander beschikbaar bouwnummer van zijn voorkeur te opteren.

3) Overige voorkeuren bouwnummers Als alle kandidaten op opgegeven voorkeuren zijn toegewezen aan de hand van de rangvolgorde lijst van de gemeente Westland. Dan worden eventuele overgebleven woningen toegewezen via eigen proces en kunnen ook niet ingeschreven personen in aanmerking komen voor een bouwnummer.

Op deze inschrijving zijn onderstaande toewijzingsregels en voorschriften van toepassing:

  1. Op straffe van uitsluiting kan men per inschrijver (en per toekomstig huishouden) slechts 1 inschrijfformulier inleveren.
  2. Een woning wordt toebedeeld aan de hand van uw bouwnummervoorkeur(en).
  3. De inschrijving per e-mail is pas definitief zodra een ontvangstbevestiging van de makelaar is verkregen.
  4. De inschrijfperiode liep tot en met vrijdag 16 september 2022 om 17.00 uur. De nu nog ingevulde inschrijfformulieren zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld
  5. Aan het invullen van het inschrijfformulier kan geen recht op toewijzing van een woning ontleend worden.
  6. Onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens kunnen uw inschrijving ongeldig maken.
  7. Inden er binnen één week na aanbieding van een bouwnummer, geen gesprek kan plaatsvinden door toedoen van de kandidaat, achten wij ons vrij om het bouwnummer aan de volgende kandidaat aan te bieden.
  8. In verband met de privacy verordening maken wij u erop attent, dat de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen als ontwikkelaar, aannemer, makelaar, notaris en hypotheekadviseurs.

Dit formulier is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van de gevraagde informatie, kan e.e.a. worden toegelicht in een persoonlijk gesprek.